Dan-Farm Group

Dan Farm Group je skupina produkčných firiem, ktorú tvorí Dan-Farm s.r.o. spolu s jej dcérskymi spoločnosťami:

Dan-Farm s.r.o. obhospodaruje cca. 1.200 hektárov ornej pôdy v katastrálnom území Blahová, Bellova  Ves, Lehnice.

Dron Agro s.r.o. vykonáva výrobnú činnosť na cca. 1.000 hektároch ornej pôdy v katastrálnom území Dunajská Streda a Lehnice. Členom skupiny sa stala v roku 2006.

Polagro, s.r.o., Jelka užíva cca. 1.800 hektárov ornej pôdy v katastrálnom území Jelka, Nová Jelka a Veľké Úľany. Do portfólia skupiny  Dan Farm Group sa dostala v roku 2007.

Agropenta s.r.o. obhospodaruje cca. 1.200 hektárov ornej pôdy v katastrálnom území Váhovce, Dolná Streda, Galanta. Členom skupiny sa stala v roku 2008.

V roku 2012 sa skupina Dan Farm Group rozrástla o ďalšiu firmu, Agrofiniš FK, s.r.o., ktorá hospodári na cca. 400 hektároch a v roku 2013 sa spoločnosť AGRO-BSS, s.r.o. stala členom skupiny.

V súčasnosti má skupina vo svojom portfóliu šesť výrobných spoločností a spolu obhospodarujú viac ako 6.000 hektárov ornej pôdy.