Orgány spoločenstva

Orgán Personálne zloženie Funkcia Poznámka

Zhromaždenie

všetci členovia spoločenstva    

Výbor

Ing. Jozef Šnegoň predseda zvolený za člena spoločenstva DAN-FARM s.r.o.
Ing. Ivett Novotná člen zvolená za člena spoločenstva DRON AGRO, s.r.o.
Tomáš Lelovič člen zvolený za člena spoločenstva POLAGRO, s.r.o., JELKA
Ing. Ladislav Farkas člen  
JUDr. Ľudovít Mayer člen  

Dozorná rada

Emília Bíróová predseda je členkou spločenstva
Július Lelkes člen  
Ing. Tibor Molnár člen